Styrelsen

Distriktstyrelsen 2021


Ordförande

Birgitta Hoflin 070-322 41 21

birgitta@emmado.se


Vice ordförande

Bengt Syrén 070-522 10 52

bengt.syrn@telia.com


Sekreterare

Gullevi Bergqvist 073-055 56 02

gullevibergqvist@hotmail.com


Kassör

Lola Södergård 070-575 70 66

sodergard.lola@gmail.com 


Ledamöter:

Mikael Svensson 070-545 18 90

micke.orka@tyfonmail.se


Leif Hjälm 076-633 49 52

leifhjalm@gmail.com


Anki Lindholm 
anki@noslycka.se


Suppleanter:

Carin Tilliander

carin.tilliander@nomor.se


Ulrika Dahlstrand
tillullis@gmail.com


Björn Runeborg

björn.runeborg@basta.se


Revisorer:
Sten Garpenqvist

Mia Cangren Malmberg


Revisorsuppleanter
Maria GarpenqvistValberedning 

Hans Glamsare Botkyrka  sammankallande 
070-660 32 84

Stig Stangvik  Eskilstuna  
070-585 16 32

Åke Hökby Nyköping
070-538 32 73