Styrelsen

Distriktstyrelsen 2023


Ordförande

Birgitta Hoflin 070-322 41 21

ordf@sbksormlandsdistriktet.se


Vice ordförande

Anki LIndholm 073-964 00 93


Sekreterare

Brittis Olofsson adjungerad

sekr@sbksormlandsdistriktet.se


Kassör

Lola Södergård 070-575 70 66

sodergard.lola@gmail.com


Ledamöter:

Mikael Svensson 070-545 18 90

micke.orka@tyfonmail.se

Kaarina Ekola Petersson 070 589 0796

Kaarina.ep@telia.com

Jeanette Liljebäck  070 2375120

j.liljeback@gmail.com


Suppleanter:

Ulrika Holmberg  070 954 5333

ulrikaholmberggtbk@gmail.com

 

Eva Strauss  076 116 6206

Strauss.e9@gmail.com


Vakant


Revisorer:

Mia Cangren Malmberg

cangrendoglover@hotmail.com

 

Lena Ohlsson

Lena55ohlsson@outlook.com


Revisorsuppleanter
Håkan Sjödin


Valberedning 

Sammankallande:
Maria Gabrielsson, Nynäshamns BK   

Bengt Syrén,  Botkyrka BK

Anja Skog, Flens BK