Styrelsen

Distriktstyrelsen 2022


Ordförande

Birgitta Hoflin 070-322 41 21

ordf@sbksormlandsdistriktet.se


Vice ordförande

Anki LIndholm 073-964 00 93Sekreterare

Gullevi Bergqvist 073-055 56 02

sekr@sbksormlandsdistriktet.se


Kassör

Lola Södergård 070-575 70 66

kassor@sbksormlandsdistriktet.se


Ledamöter:

Mikael Svensson 070-545 18 90

micke.orka@tyfonmail.se


Leif Hjälm 076-633 49 52

rasutv@sbksormlandsdistriktet.se


VakantSuppleanter:

Carin Tilliander

carin.tilliander@nomor.se


Maja Axelsson Svancar

maja.axelsson94@gmail.com


Vakant


Revisorer:
Sten Garpenqvist

Mia Cangren Malmberg


Revisorsuppleanter
Maria GarpenqvistValberedning 

Sammankallande:
Maria Gabrielsson, Nynäshamns BK   

Bengt Syrén,  Botkyrka BK

Anja Skog, Flens BK